Sklep Internetowy BEST-O

 Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki ogłasza nabór na kursy sędziowskie organizowane w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz Inowrocławiu.

W ramach każdego kursu zostaną przeprowadzone 4 spotkania z kandydatami (w tym, co najmniej 1 na boisku) oraz ocena uzyskanych przez nich umiejętności w praktyce.

Znaczna część szkolenia będzie prowadzona w formie zdalnej – Wydział Sędziowski wskaże kandydatom zakres materiału (z przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji, a także obowiązujących regulaminów) do samodzielnego opanowania w określonym terminie. Poziom zdobytej wiedzy będzie można sprawdzać poprzez rozwiązywanie przygotowywanych przez Wydział Sędziowski testów.

W trakcie spotkań, wykładowcy będą przekazywali wiedzę praktyczną z zastosowania przepisów oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości ich dotyczące. Na zakończenie kursu kandydaci będą zobowiązani zaliczyć egzamin ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji.

Szczegóły odnośnie miejsca i terminu realizacji kursu zostaną przekazane drogą mailową zainteresowanym kandydatom. Planowane rozpoczęcie kursów po 25 września 2019 r.
Koszt kursu:

  • 250 zł dla kandydatów na sędziów boiskowych (obejmuje także kurs dla sędziów stolikowych),
  • 150 zł dla kandydatów na sędziów stolikowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki o numerze: 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215 (mBank). W tytule przelewu proszę wpisać: „kurs sędziowski, miasto organizacji kursu”.

Wyżej wymienione kwoty pokrywają opłatę licencyjną sędziego na sezon 2019/2020 oraz wyposażenie w gwizdek, przybory i koszulkę do pracy przy stoliku. Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki oferuje ponadto możliwość zakupu sprzętu sędziowskiego (koszulka, bluza) 
w preferencyjnej cenie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sedziowie@kpzkosz.com w terminie do 25 września 
2019 r., koniecznie podając miasto, którego zgłoszenie dotyczy. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkie zapytania proszę również kierować pod wskazany powyżej adres e-mail.

Minimalny wiek kandydata to 15 lat. Dopuszcza się udział w kursie osób, które jeszcze nie ukończyły 
15 lat, z zastrzeżeniem, że czynności sędziego koszykówki będą mogły wykonywać dopiero po osiągnięciu tego wieku, do osiągnięcia pełnoletności – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

kpzkosz.com