Oferta dla osób chętnych do rozpoczęcia nauki w oddziale sportowym
w Szkole Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii lekkiej
w Inowrocławiu

Oddział sportowy, KLASA IV:
• oddział sportowy od roku szkolnego 2018/2019 –zespołowych gier sportowych;
• warunki przyjęcia to:
– uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach
ustalonych dla danego sportu I grupa piłka ręczna i grupa koszykówka;
– posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki medycznej;
– posiadanie pisemnej zgody rodzica na uczęszczanie do szkoły, oddziału;
– złożenie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sekretariacie szkoły;
• zajęcia sprawnościowe, ogólnorozwojowe, gimnastyczne w ramach wychowania
fizycznego -2 godziny w tygodniu;
• zajęcia na pływalni w ramach nauki/doskonalenia pływania, a w klasach starszych
jako element odnowy biologicznej- 2 godziny w tygodniu;
• w klasie IV zajęcia zespołowych gier sportowych – 2 godziny w tygodniu plus 4
godziny zajęć specjalistycznych piłki ręcznej (jedna grupa) i koszykówki (jedna
grupa);
• od klasy V zajęcia specjalistyczne z koszykówki grupa – 6
godzin w tygodniu;
• nauka wszystkich przedmiotów ogólnokształcących wynikających z ramowych
planów nauczania;
• od klasy VI 1 godzina nauki języka obcego na „sportowo”;
• język angielski nauczany jako pierwszy;
• drugi język obcy do wyboru OD KLASY VII spośród następujących: niemieckiego,
rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego;
• udział w wyjazdach i rozgrywkach sportowych w ramach współpracy z Domino Inowrocław- koszykówka;
• udział zainteresowanych w charakterze kibiców i obserwatorów w imprezach
sportowych o charakterze międzynarodowym;
• zajęcia sportowe na różnych obiektach; własne, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kryta
Pływalnia „Wodny Park”;
• wszystkie zajęcia prowadzone przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• w szkole do dyspozycji jest biblioteka, świetlica, zatrudniamy: pedagoga,
psychologa, pielęgniarkę i ratownika medycznego;
• możliwość udział w zajęciach wielu kół zainteresowań i sportowych;
• możliwość kontynuacji nauki w klasie sportowej w liceum.
Zapraszam wszystkich chętnych na przygodę z koszykówką

Klasę sportową prowadzić będzie trener Jakub Matuszak.

Szczegółowe informację można uzyskać bezpośrednio u trenera Matuszaka Tel  606726511

Zapraszamy dzieci z całego miasta.

 

Komentarze

komentarze