Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki ogłasza nabór na kurs sędziowski organizowany w Inowrocławiu.

W trakcie spotkań, wykładowcy będą przekazywali wiedzę praktyczną z zastosowania przepisów oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości ich dotyczące. Na zakończenie kursu kandydaci będą zobowiązani zaliczyć egzamin ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji.

Szczegóły odnośnie miejsca i terminu realizacji kursu zostaną przekazane drogą mailową zainteresowanym kandydatom. Rozpoczęcie kursu planowane jest 9 czerwca, zakończenie do końca czerwca.

Koszt kursu: -250 zł dla kandydatów na sędziów boiskowych (obejmuje także kurs dla sędziów stolikowych), -150 zł dla kandydatów na sędziów stolikowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki o numerze: 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215 (mBank). W tytule przelewu proszę wpisać: „kurs sędziowski Inowrocław, imię i nazwisko”.

Wyżej wymienione kwoty pokrywają opłatę licencyjną sędziego na sezon 2021/2022. Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki oferuje ponadto możliwość zakupu sprzętu sędziowskiego w preferencyjnej cenie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sedziowie@kpzkosz.com w terminie do 6 czerwca 2021 r.

Wszelkie zapytania proszę również kierować pod wskazany powyżej adres e-mail. Minimalny wiek kandydata to 15 lat. Dopuszcza się udział w kursie osób, które jeszcze nie ukończyły 15 lat, z zastrzeżeniem, że czynności sędziego koszykówki będą mogły wykonywać dopiero po osiągnięciu tego wieku, do osiągnięcia pełnoletności – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.